top
MISSIE & VISIE

MISSIE FOUND MINISTRIES

“FOUND IS EEN MINISTRY DIE JEZUS ZICHTBAAR WIL MAKEN IN EN VANUIT NEDERLAND.”

In onze identiteit en activiteiten is Jezus de kern. We streven ernaar Zijn Woord, Zijn liefde en Zijn kracht zichtbaar te maken, zodat mensen diep aangeraakt worden, tot bekering komen en veranderen. De Heilige Geest verlangt ernaar om Jezus, die gestorven en opgestaan is, zichtbaar te maken, zoals de Vader door Jezus zichtbaar werd. In onze samenkomsten, onze relatie met elkaar en daarbuiten verlangen we maar één ding: dat Hij gezien wordt.

We willen mensen liefhebben zoals Jezus dat deed en mensen bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. De mens staat centraal in Gods schepping. Dit is de reden waarom de mens ook bij ons centraal staat. We willen mensen helpen tot een levende relatie met Jezus te komen, deze te ontwikkelen en uit te leven.

VISIE FOUND MINISTRIES

Found is een ministry die Jezus zichtbaar maakt door verschillende bedieningen zoals: Found Church, een (nog te realiseren) bijbelschool en verschillende hubs.
Alle bedieningen brengen het levende Woord van God, doordrenkt met Zijn liefde en kracht, tastbaar en zichtbaar voor iedereen.

Ons hoofddoel? Het Evangelie van Jezus Christus verspreiden en levens transformeren. Deze visie zetten we om in daden door het bouwen aan de lokale kerk, het organiseren van outreaches, zowel in eigen land als daarbuiten, het actief verspreiden van het Evangelie en het bieden van praktische hulp aan wie het nodig heeft. Daarnaast zijn we vastbesloten om leiders te trainen, mensen te discipelen en hen klaar te stomen voor hun roeping.

WAAR STAAN WE MET FOUND MINISTRIES OVER 3 JAAR (2027):

+ BIJBELSCHOOL

BIJBELSCHOOL STUDENTEN ONDERWIJZEN EN TOERUSTEN IN LEIDERSCHAP

+ EEN NIEUWE LOCATIE

EEN LOCATIE VOOR FOUND WAARIN WE RUIMTE HEBBEN VOOR GROEI,
DIE EEN BASIS VORMT OM TE WERKEN AAN ONZE VISIE

+ JEZUS ZICHTBAAR MAKEN

JEZUS ZICHTBAAR MAKEN AAN MINIMAAL 10.000 MENSEN IN BINNEN- EN
BUITENLAND

+ CONFERENTIE HOSTEN

CONFERENTIE HOSTEN MET VERSCHILLENDE BEDIENINGEN
UIT BINNEN- EN BUITENLAND OM LEIDERS TOE TE RUSTEN, MENSEN AAN
TE VUREN EN JEZUS ZICHTBAAR TE MAKEN

+ DIVERSE HUBS REALISEREN

OP BASIS VAN VERSCHILLENDE PROFETISCHE WOORDEN DIVERSE HUBS
REALISEREN

DOELSTELLINGEN FOUND MINISTRIES 2024:

+ VOORBEREIDEN BIJBELSCHOOL 2027

VOORBEREIDINGEN TREFFEN FYSIEKE BIJBELSCHOOL DIE IN 2027 GAAT STARTEN

+ VIDEOREGISTRATIE

VIDEOREGISTRATIE EN UITZENDINGEN VIA YOUTUBE VAN IEDERE CELEBRATION EN CONFERENTIE

DOELSTELLINGEN FOUND CHURCH 2024:

+ WORSHIP

INZET VAN MUZIKANTEN EN ZANGERS IN FOUND VERDRIEVOUDIGEN

+ LEIDERSCHAP SCHOOL

TRAINING SCHRIJVEN EN REALISEREN VOOR FYSIEKE (8 AVONDEN)
LEIDERSCHAP SCHOOL IN SEPTEMBER: AANBEVOLEN VOOR ALLE LEIDERS EN HOOFDEN VAN FOUND. DAARNAAST OPEN VOOR MENSEN DIE WILLEN GROEIEN IN LEIDERSCHAP

+ AANSTELLEN NIEUWE LEIDERS

HET LEIDERSTEAM VAN FOUND CHURCH UITBREIDEN DOOR HET AANSTELLEN VAN NIEUWE LEIDERS

+ PASTORAALTEAM TOERUSTEN

PASTORAAL/BEVRIJDINGSTEAM TOERUSTEN EN TRAINEN (EXTERNE
OPLEIDINGEN)

+ VIDEOREGISTRATIE

VIDEOREGISTRATIE EN UITZENDINGEN VIA YOUTUBE VAN IEDERE CELEBRATION EN CONFERENTIE

+ OUTREACHES

MAANDELIJKSE OUTREACHES BINNEN NEDERLAND REALISEREN

Voor onze volledige geloofsverklaring, klik hiernaast.

Adres

Found.

Baljuwplein 10a, Katwijk