top

ANBI

ANBI-gegevens

Juridisch gezien is FOUND een Stichting dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ‘Stichting Found Church‘ en beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het (voor de ANBI aanvraag ingediende) beleidsplan vindt u hieronder.

Hieronder vindt u de financiële jaarverslagen van FOUND.

Adres

Found.

Baljuwplein 10a, Katwijk